WOZ

De WOZ waarde van uw woning / bedrijf wordt jaarlijks vastgesteld. Veelal gebeurt dit modelmatig met de computer. Helaas gaat er nogal eens wat mis, gezien het feit dat de computer niet ziet wat de taxateur voorheen wel ter plaatse zag. Ook zijn niet alle gemeentes even “klantvriendelijk”.

Gezien de jarenlange ervaring van Schipper Makelaars & Taxateurs in de WOZ kunnen wij u mogelijk bijstaan in de WOZ problematiek. Hierbij moet u denken aan een contrataxatie, het indienen van bezwaarschrift en mogelijk later een beroepsschrift.

Voorts kunnen wij ook veel onduidelijkheid wegnemen over diverse elementen zoals belastingjaar, waardepeildatum, kassenvrijstelling, waardering agrarische objecten, waardering agrarische bedrijfswoningen die vaak als een particuliere woning worden getaxeerd, vrijstellingen voor het gebruikersgedeelte van de woningen etc. Zeker voor aparte (woon) objecten met veel inhoud en/of m² grond en incourante objecten is gebleken dat dit wel eens fout gaat.

Een reden te meer om hier eens kritisch naar te kijken. Er kan veel geld bespaard worden, zeker als we te maken hebben met het erfrecht waar de WOZ waarde een grote rol speelt.

Onze tarieven zijn op aanvraag. We werken niet op basis van “no cure no pay”.